Ta Là Hàn Tam Thiên

4.5
Chapter 98 23 November 2022
Chapter 97 23 November 2022

U Nhân

4.5
Chapter 11 23 November 2022
Chapter 10 12 November 2022

Ác Ma Thì Thầm

5
Chapter 119 20 November 2022
Chapter 118 16 November 2022

Khó Dỗ Dành

5
Chapter 36 19 November 2022
Chapter 34.2 29 October 2022

Chung Cư Yêu Quái

5
Chapter 84 19 November 2022
Chapter 83 19 November 2022

Tam Canh Tứ Cổ

3.5
Chapter 48 15 November 2022
Chapter 47 15 November 2022