Ác Nữ Trùng Sinh

4.5
Chapter 133 21 November 2022
Chapter 132 14 November 2022

Ác Quỷ

5
Chapter 113 20 November 2022
Chapter 112 12 November 2022

Bộ Thiên Ca

5
Chapter 91 15 November 2022
Chapter 90 02 November 2022

Ryuuma No Gagou

0
Chapter 16 14 November 2022
Chapter 15 20 October 2022

Hyakka Mangekyou

5
Chapter 16 09 November 2022
Chapter 15 09 November 2022

Tứ Phủ Xét Giả

0
Chapter 9 06 November 2022
Chapter 8 06 November 2022

Jiken Kisha Totoko!

0
Chapter 14 05 November 2022
Chapter 13.5 05 November 2022